Informacje o Zakładzie

Historia Zakładu Odlewnictwa związana jest z osobą prof. dr. hab.inż. Tomasza Mikiewicza, który po dwudziestoletnich doświadczeniach w przemyśle hutniczym i odlewniczym podjął pracę w Katedrze Technologii Metali i Metaloznawstwa. W roku 1963 w Katedrze tej został utworzony Zakład Odlewnictwa, przekształcony w roku 1966/67 w samodzielny Zakład Odlewnictwa, w roku akademickim 1968/69 w Katedrę Odlewnictwa z Zakładami: Metalurgii i Odlewnictwa (kierownik doc. dr hab. inż. Tomasz Mikiewicz), Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (kierownik doc.dr hab.inż. Kazimierz Hess) oraz Materiałoznawstwa i Badań Nieniszczących (kierownik doc. mgr inż. Władysław Kurcin). W roku 1970, po likwidacji katedr, Zakład Odlewnictwa wszedł w skład Instytutu Technologii Budowy Maszyn, a od 1996 Instytutu Technologii Materiałów. Kolejnymi kierownikami Zakładu byli: prof. K. Hess, prof. T. Mikiewicz, dr inż. M. Szweycer, prof. M. Radwan, prof. M. Szweycer, prof. A. Modrzyński, prof. J. Jackowski. Obecnie funkcję tę pełni dr hab. inż. Paweł Popielarski.

W latach siedemdziesiątych wiodącymi kierunkami badań w Zakładzie były m.in. zagadnienia związane z wymianą ciepła w układzie odlew-forma, rafinacją stopów metali nieżelaznych, transportem elektromagnetycznym ciekłych metali i stopów oraz indukcyjno-plazmowym topieniem stopów żelaza. Od lat osiemdziesiątych tematyka prowadzonych badań związana jest z krystalizacją i krzepnięciem odlewów, modelowaniem procesów odlewniczych, zastosowaniem plazmy termicznej w procesach topienia metali i stopów, technologią odlewów kompozytowych oraz recyklingiem metali, stopów i kompozytów.

Kierownik Zakładu Odlewnictwa
dr hab. inż. Paweł POPIELARSKI
Laboratorium CAD/CAE Technologii Materiałów CV Zenon IGNASZAK

[ rozwiń... ] W Zakładzie Odlewnictwa funkcjonują następujące Zespoły


[ rozwiń... ] Działalność naukowa


[ rozwiń... ] Współpraca


[ rozwiń... ] Ważniejsze osiągnięcia


Pon, 28 Września 2020 roku


Tel./fax
tel.: +48 (061) 665 2423
fax: +48 (061) 665 2217

Kierownik ZO


Znajdź nas na mapie
Zakład Odlewnictwa...
Lab CAD/CAE TM...


14995 wizyt
od 2008-12-30

Copyright© 2008-2020 Zakład Odlewnictwa
Wszelkie prawa zastrzeżone

xhtml/css validation
Walidacja XHTML Walidacja CSS2